Je bent hier:

VIG is een modern Nederlands “stadsrattengezelschap”, dat probeert uitdrukking te geven aan wat er leeft onder de generaties urban life.

Centraal in het denken van VIG staat de gekleurde acteur. Sambo richtte VIG op in 2003 om vorm te kunnen geven aan onrust aangaande maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland: groeiende intolerantie en het toegenomen generaliserende denken in groepen. Even onrustig werd hij van de worsteling van veel gekleurde acteurs met hun authenticiteit en de verwachtingen waaraan ze denken te moeten voldoen. Bij VIG hanteert Sambo een werkwijze die er samengevat op neer komt dat in een uitgebreide voorbereidingsperiode acteurs hun bijdrage leveren aan de totstandkoming van de tekst, en daarmee materiaal ontwikkelen dat ruimte biedt aan hun individuele authenticiteit. Een gevleugelde uitdrukking daarvoor in VIG is Sambo’s ‘je kleur voorbij spelen’. Het uitgangspunt van voorstellingen wordt gevonden in reële maatschappelijke anekdotes, die uitgebreid worden met materiaal uit research, en observaties en ervaringen van de medewerkers aan de productie.